Cele i Zadania

W ich realizacji w pełni respektujemy obowiązującą w naszym kraju podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zwracamy przede wszystkim uwagę na wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

W swojej pracy odwołujemy się do założeń wychowania przedszkolnego zawartych w programie „Rośnij z Didasko” Ryty Folejewskiej.
Angielskie przysłowie mówi, że „Dorosły człowiek jest sumą własnego dzieciństwa”. Dlatego też staramy się, aby atmosfera w naszym przedszkolu była ciepła i rodzinna, sprzyjająca intelektualnemu, emocjonalnemu i fizycznemu rozwojowi dziecka. Pragniemy, by nasze dzieci poznawały siebie coraz lepiej, realizowały swoje potrzeby, rozumiejąc przy tym czym jest bezpieczeństwo własne i innych wokół. Rozwijały i wyrażały swoją wrażliwość, wyobraźnię oraz umiejętności. Chcemy uwrażliwić je na piękno słowa w poezji i prozie dzięki spotkaniom na zajęciach ze znaną aktorką, otworzyć na sztukę zachęcając do twórczości własnej np. na zajęciach plastycznych.
Zgodnie z Państwa oczekiwaniami przygotowujemy dzieci do wykonywania prostych prac domowych ( np. nakrywanie do stołu, itp.). Będziemy wspólnie z Państwem działać tak aby uświadomić dzieciom co to jest tradycja, ochrona środowiska naturalnego, wspólnej i cudzej własności.

Nasze dzieci zachęcamy do współpracy w grupach rówieśniczych, nawiązywania pierwszych przyjaźni, rozwiązywania konfliktów, unikania zagrożeń. Pragniemy przygotować je do życia w społeczeństwie, na poziomie zrozumiałym dla małego człowieka. Chodzi o to, by czuły się wśród ludzi bezpiecznie i umiały sobie radzić w różnych sytuacjach.

Proponujemy również zajęcia logopedyczne o charakterze terapeutycznym oraz w przypadkach zasygnalizowanej przez Rodziców potrzeby – pomoc psychologa.